ÅRSMØTE I LOM IL

Av Jarleiv Kjørren | 13. februar 2024 Tid: Onsdag 13. mars kl. 19.00. Sted: Klubbhuset i Grov. Vanlege årsmøtesaker. Nye saker må være styret i hende innen 29. februar. Send nye saker på e-post til: dl@lom-idrett.no Enkel servering. Vel møtt!

Les mer

Dagleg leiar

Dagleg leiar i Lom idrettslag Arbeidsgjevar: Lom idrettslag Stillingstittel: Dagleg leiar Frist: 2. april 2024 Tilsettingsform: Fast stilling Lom idrettslag søkjer ny dagleg leiar frå hausten 2024. Rolla er den øvste administrative ansvarlege i idrettslaget. Stillinga er ei fast stilling.  Lom idrettslag er ein dynamisk arbeidsplass med fokus på kjerneverdiar som inkludering, meistring, respekt og glede.…

Les mer