Dugnad

Grunnen til av vi har skrevet "Du (eller ein i din familie) er sett opp på dugnad..." i sms'ene vi har sendt ut er at vi ikke har telefonnummeret til alle og har i noen tilfeller sendt sms til foreldre/foresatte til de som er satt opp.

Dugnadslister sommeren 2018

Leik i Lom 16. juni, kl. 0930-ca. 1500

  • Her er det snakk om å være arrangør på postene/lekene, og/eller være i kiosken eller bak grillen.
  • Oppmøte ved grillen bak ungdomsskolen.
  • Vaktliste

Fest med Von i Presthaugen 23. juni, kl. 2030-ca. 0300

  • Her er det snakk om å være vakt, billettør eller stå i kiosk. Man må være 18 år eller eldre.
  • Oppmøte ved scenen i Presthaugen kl 2030.
  • Vaktliste

Bryllup i Søre Vike 4. august, kl. 1500-ca. 0300

  • Her er det snakk om servering av mat, Kristoffer Hovland er kokk. Det vil også være behov for noe dandering av mat, rydding og oppvask (i maskin).
  • Oppmøte i Søre Vike (Ottadalsvegen 6217) kl 1500 i sort bukse og hvit skjorte.
  • Det kan kanskje bli aktuelt at noen får kortere vakt men det vet vi ikke før vi ser hvordan kvelden går.
  • Vaktliste

Om noen er satt opp og ikke har mulighet til å møte har man selv ansvar for å bytte eller skaffe stedfortreder. Alle endringer skal meldes til dugnad@lom-idrett.no så tidlig som mulig.

Spørsmål kan rettes til dugnad@lom-idrett.no.