mann-med-hest-hvit

Vaktlister til Fjordingsmartnan 23.-25. juni 2017

Det går mot sumar og det er dugnadstid! Dugnadsinnsatsen som blir lagt ned legg grunnlaget for tilbodet vi har i idrettslaget. I år vil ikkje idrettslaget stå for kioskdrifta, men vi vil få eit større ansvar for vakthaldet på martnasområdet. Det totale antalet dugnadstimar vil bli omtrent det same i år som i fjor, men vi vil altså få litt andre arbeidsoppgåver.

Det er no sett opp vaktlister for heile martnan. I det fyrste excelarket ligg vaktlistene for dei ulike vaktpostane på martnasområdet på dag- og nattestid. I det andre excelarket ligg det liste på dei som er oppsett som festvakt i Presthaugen på kveld/nattestid fredag og laurdag.

Vaktliste dagtid + nattevakter på martnasområdet fredag til søndag

Festvakter fredag og laurdag

Om du ikkje har anledning til å stille på oppsett vakt, ber vi deg byte vakt med ein som er oppsett på anna skift, eventuelt at du finn stedfortreder. Ver venleg å varsle oss om eventuelle vaktbyte eller stedfortredere til dugnad@lom-idrett.no. Dette er spesielt viktig for festvaktene, da politiet krev tilgang på oppdaterte vaktlister.

Tusen takk for innsatsen dykk alle legg ned for idretten!

Emne: Jeg vil være vakt

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.