ÅRSMØTE I LOM IL

Av Jarleiv Kjørren | 13. februar 2024

Tid: Onsdag 13. mars kl. 19.00.

Sted: Klubbhuset i Grov.

Vanlege årsmøtesaker. Nye saker må være styret i hende innen 29. februar.

Send nye saker på e-post til: dl@lom-idrett.no

Enkel servering.

Vel møtt!