Jarleiv Kjørren - daglig leder

E-post: dl@lom-idrett.no
Telefon: +47 909 85 821

André Sørhage - leder

Kari Ousten Lyngved - nestleder

Runa Husom - kasserer

Styremedlem

E-post: run-huso@online.no
Telefon: +47 995 91 476

Ida Mundhjeld - sekretær

Styremedlem

E-post: idaholen@hotmail.com
Telefon: +47 988 06 546

Sjur Bjørgen

Erik Åboen

Ivar Fjeld - ungdomsrepresentant

Øystein Fosstuen

Varamedlem

E-post: ofosstuen@hotmail.com
Telefon: +47 977 14 230