Skitrening for 2. – 7. klasse med kveldsmat

28. jan 2021
18:00 - 19:30

Skitrening i Lia for 2. – 7. klasse.  Oppstart kl. 1800. Vi startar presis. Treninga blir avslutta med kveldsmat.

Vi deler inn i minst 3 grupper avhengig av tilgjengelege vaksne. 2 og 3 klasse, 4 og 5 klasse, 6 og 7 klasse. Inndeling er i tråd med skiforbundets koronarettleiar. Viktig at ungane held avstand. Treninga startar presis, så det er fint om borna har ferdigsmurde ski, når det er klassisk. Er du i tvil om stilart, avlysing etc., sjekk på heimesida til skigruppa.

Sjå elles smittevernplan (siste sidene) vedr gjennomføring av trening  i vinter. Klikk her.

Retningslinjer for foreldre og utøvere: Klikk her.