Uorganisert aktivitet

Uorganisert aktivitet

Alle er velkomne til å bruke bana når det ikkje er organisert aktivitet. Det er da viktig å hugse at denne aktiviteten skjer på eige ansvar og ikkje er dekt av forsikringsordningane til idrettslaget.

Bruk hjelm!

Friviljug baneavgift

Idrettslaget legg ned mykje dugnadsinnsats og ressursar i å drifte ishockeyanlegget. Vi er derfor takknemlege for alle bidrag til drifta. Om du ynskjer å støtte opp om drifta kan du betale friviljug baneavgift med Vipps.

Vippsnummer : 118068