Bli sponsor av Lom IL!

I lenkja under finn du meir informasjon om Lom IL og kva eit sponsorat inneber for idrettslaget og di bedrift. I tabellen ser du prisar på ulike typar enkelteksponering. Idrettslaget har mange store og små sponsorar, som vi har delt inn i tre kategoriar (A,-B og C-sponsorar) etter avtalebeløp og eksponering. Ta kontakt, så finn vi ut kva avtale og eksponering som passar best til di bedrift.

Informasjonshefte for aktuelle sponsorar av Lom idrettslag