Spålapp

25. okt 2016
17:30 - 18:30
Sted: Utgard

Vi bruker spålapp til å bestemme aktivitetene.

1 .- 2. klasse
Ansvarlege: Ingen