Skitrening torsdag

21. jan 2016
18:00 - 19:00

Skitrening for dei eldste frå 5. klasse og oppover.