Lysløyperenn i Lia

9. feb 2021
18:00 - 20:00

Velkommen til ein triveleg tysdagskveld i Lia!
Påmelding online i år, med moglegheit for NØD-påmelding i Lia (sekretariatet er flytta fra kontoret til vinduet ut mot skileikområdet. Dei som av ein eller annan grunn ikkje får meldt på online, kan gjere dette gjennom vinduet fra 18.00 til 18.15.

Utdeling startnummer fra kl. 18.30.

Rennstart 18.45.

Klassisk stil, individuell start.

LYSLØYPERENN #4
09.02 Hovudansvarleg: Amund Mundhjeld
Startar: Sjur Bjørgen, Øyvind Angard
Tidtaking: Annette Hellekveen, Amund Mundhjeld, Kari Fjeld
Ta inn vestar/premie: Gro Moshagen Vole, Malin Sætre, Stine Sva
Sekretariat: Annette Hellekveen, Bente Kvamme
Kiosk: Lucie Kutcharova, Anne Weggum, Anne Merete Vole