Klubbmeisterskap Fristil

14. feb 2016
13:00 - 15:00

Klubbmeisterskap i Lia.

Rennet går i fristil.

Start kl 13:00. Påmelding kl 11:30 – 12:15 i Skihytta. Premiering rett etter rennet. Alle får premie.

Det blir salg av kaffe og kaker, grilla skiburger og pølser.

Loddsal!

Kuldegrensa er -15C. Alle som startar må vere medlemmar i Lom IL.

Vi ynskjer alle velkomne til triveleg skidag i Lia!