Landskappleik i Lom 2023.

De som vil væra med som friviljug under neste års landskappleik, må melde seg inn på heimesida til landskappleiken, og registrere seg der. Dette for at landskappleiken da vil få oversikten over dette.

Friviljug på Landskappleiken i Lom i 2023?

Å vera friviljug er spanande og morosamt – møt nye folk og opplev Landskappleiken frå «innsida»!

Link:

https://www.landskappleiken.no/friviljug-paa-landskappleiken-i-lom-i-2023.6537164-577272.htmldefined