Ekstraordinært årsmøte i Lom IL 19 sept. kl. 19.00.

I klubbhuset i Grov.                      

Sakliste

  1. Val av møteleiar og referent
  2. Godkjenning av medlemmer med røysterett
  3. Godkjenning av innkallinga
  4. Godkjenning av saksliste
  5. Val av to til signering av protokoll
  6. Samanslåing Bøverdalen IL og Lom IL.

Fullverdige medlemmer f.o.m 15 år har røysterett

Enkel servering.

Vel møtt.