Lomsturneringa

Fotballgruppa i Lom IL vil som vanleg markere avslutning av sesongen med å invitere til den årlege haustturneringa i Grov, som i år vil gå føre seg i Skjåk grunna flaumen i fjor. Den vil gå føre seg laurdag 14. september for barnefotballen. Lomsturneringa den dagen blir ei fotballturnering for spelarar frå 2.klasse t.o.m. 5.klasse. Det blir spelt 5`er-fotball i alle årsklassar. Det er gratis for alle lag å delta ved påmelding innan fristen.
Kampoppsett og annan informasjon blir utsendt pr. mail til lagleiarane eit par dagar før turneringsstart. Dei fyrste kampane startar kl. 10.30. Vi reknar med at turneringa er slutt innan kl. 15.00.

 • Alle lag får minst tre kampar.
 • Spelarar og lagleiarar får gratis servering
 • Premier til alle spelarar
 • Kiosksal

PÅMELDING innan 1. september!

Ved påmelding må de gje opp:

 • namn på lag
 • om laget skal spele i gute- eller jenteklasse. Vi ynskjer å ha reine jentekampar. Mix-lag spelar difor i guteklasse.
 • kva årsklasse dei skal spele i (2010,2009, 2008, 2007 osv.)
 • overårige spelarar
 • draktfarge (kun overdel)
 • namn på lagleiar
 • kor mange spelarar det er på kvart lag (for premieringa)
 • e-postadresse til lagleiar Ved påmelding

Velkomne til turnering!

Spørsmål kan rettast til Kristin Volden Mundhjeld

Mobil: 915 56 826
E-post: kmundhjeld@hotmail.com