Kontakt

Navn Funksjon Telefon E-post Fred Olsen Leder 901 40 317 laftern@hotmail.com Frode Aurmo Nestleder 977 30 449 frode.aurmo@tine.no Olve Gaukstad Materialforvalter 911 94 080 gaukstadolve@gmail.com Terje Olstad Kasserer 900 14 636 terolsta@bbnett.no Lisa Skiaker Styremedlem 414 90 016 lisaskiaker@hotmail.com Vegard Kroken Styremedlem 988 18 028 Anne Lise Østenseth Sekretær 479 06 281 anneliseostenseth@outlook.com Roger Skjåkødegård…

Les mer