Klubbmeisterskap i Lia

15. feb 2015
13:00 - 15:00

Påmelding kl 1130 – 1215 i skihytta