Fotballkaffe for trenarteama i barne- og ungdomsfotballen.

21. aug 2016
19:30 - 20:30